Teadlaste Öö 2020 tuli seekord teisiti

Loomise kuupäev 26.02.2021

Kogu maailma elurütm on muutunud tänu koroonaviirusele ning seetõttu tuli ka Jõhvi Gümnaasiumis Teadlaste Öö festivali mitu korda edasi lükata. Üritus õnnestus läbi viia kolmandal katsel veebis.

Meenutuseks olgu lisatud, et festivali raames oli välja kuulutatud fotokonkurss „Võluvalt värviline“ ning Jõhvi Gümnaasiumis sai tutvuda eelmise õppeaasta uurimis- ja praktiliste tööde postritega.

25. veebruari hommikul oli võimalus osadel klassidel vaadata Kolme Põrsakese teadusteatri etendust, mis oli varasemalt salvestatud. Etendus kestis umbes 30 minutit ning sellele järgnes etenduses nähtud katsete analüüs.

Lõunapausil sai osa võtta Kahootist, mille tarbeks koostasid küsimused meie kooli loodusainete õpetajad.

Peale lõunat viidi erinevates klassides läbi töötubasid. Füüsika töötubades tuli 11.f klassi õpilastel valmistada päikesekell ning 10.a klassi noored said ise välja mõelda ja filmida köögifüüsika katseid.

Bioloogia töötoa teemaks oli „Tasakaalustatud toitumine ja söömishäired“. Osales 11.a klass. Õpilaste eelteadmised teemast olid päris head, mida näitas soojenduseks tehtud sõnapilv. Edasi andis õpetaja Kai väikese ülevaate tervislikust toitumisest ning seejärel pidid õpilased kodus leiduvatest toiduainetest kokku panema parima võimaliku toidutaldriku. Taldrikutest tehti pilt ning laeti üles Padlet keskkonda. Tunni lõpus anti ülevaade söömishäiretest, millele eelnes harjutus Quizizz keskkonnas. Aeg läks kiiresti ning kindlasti jäi palju teemasid veel arutamata, kuid midagi uut avastas enda jaoks iga osaleja, kaasaarvatud õpetajad.

Keemia töötoas pidi 12.b klassi õpilased valima, kas nad teevad kodus ühe katse käepäraste vahenditega või otsivad Internetist, kuidas saab demonstreerida erinevate orgaaniliste aineklasside esindajate füüsikalisi või keemilisi omadusi. Populaarsemaks osutus esimene valik. Õpilased postitasid enda tööd Padlet keskkonda. Tore oli näha, et õpilased osalesid töötoas õhinaga.

Suur ja südamlik tänu kuulub järgnevatele õpilastele ja koolitöötajatele, kes aitasid üritust korraldada ja läbi viia: Aleksandr Petrov, Andrei Shvedov, Dana Kalašnikova, Evelina Seppenen, Daniil Komarov, Emmili Bredensen, ana Prostokišina, Veronika Toomik, Kristina Naumovets, Ksenia Koveiko, Merike Kukk, Milana Kozintseva, Külli Kallas, Airika Andruse, Rita Marits, Liina Kollo, Kai Habakukk, Julia Pahk, Riina Vaht, Marianne Kama, Ene Sokman, Natalja Zakirova, Veli Rooger.

Suur tänu Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidule, kes rahastas meie poolt kirjutatud projekti.

Foto autor Ksenia Leppelja

Lugupidamisega

JG loodusainete õpetajad

Viimati muudetud 26.02.2021.