Uudised

Tööd alustavad online-vestlusringid 27. november Kristelle K


Alates 30. novembrist on JG10-JG12 õpilastel võimalik osaleda online-vestlusringides, mida viivad läbi meie koolipere liikmed. Igal õpilasel on võimalus registreerida ennast just nimelt sellesse vestlusringi, milles käsitletav teema teda kõige rohkem kõnetab. Vestlusringis on võimalus kõikidel kaasa rääkida ja oma mõtteid jagada ning seeläbi arendada eneseväljendusoskust.

 

Vestlusringide läbiviijad, teemad, osalejate arv ja toimumise kellaajad on täpsemalt kirjas õppeinfosüsteemis Stuudium.

 

Põnevaid ja harivaid vestlusi!

Alates 30. novembrist on JG10-JG12 õpilastel võimalik osaleda online-vestlusringides, mida viivad läbi meie koolipere liikmed. Igal õpilasel on võimalus registreerida ennast just nimelt sellesse vestlusringi, milles käsitletav teema teda kõige rohkem kõnetab. Vestlusringis on võimalus kõikidel kaasa rääkida ja oma mõtteid jagada ning seeläbi arendada eneseväljendusoskust.

 

Vestlusringide läbiviijad, teemad, osalejate arv ja toimumise kellaajad on täpsemalt kirjas õppeinfosüsteemis Stuudium.

 

Põnevaid ja harivaid vestlusi!