Tundi külastas Tabasalu riigigümnaasiumi direktor Grete-Stina Haaristo

Loomise kuupäev 07.11.2021

Haridusinnovatsiooni valikkursuse tunnis oli 11. klassi noortel võimalus kohtuda Tabasalu Gümnaasiumi koolijuhi Grete-Stina Haaristoga. Tabasalu Gümnaasium kuulub riigigümnaasiumide perre ning õppetööd alustati selles koolis käesoleva aasta sügisel. Esineja tutvustas ennast ning andis ülevaate, mis iseloomustab Tabasalu Gümnaasiumi ja kuidas kujuneb sellest maailma parim kool.

 

Lisaks vastas koolijuht küsimustele, et aidata kaasa õpilaste loovprojektide valmimisele. Noori huvitas näiteks see, kas kodutööde mahtu on võimalik vähendada või üldse ära kaotada? Grete-Stina Haaristo vastus: “See oleneb, kuna mõnedes ainetes on kindlasti vaja kodutööd, sest osad teemad vajavad iseseisvat läbivaatamist. Kodutööd ei saa päris ära kaotada, aga selle mahukust võiks eelnevalt hinnata.”

 

Triin Noorkõiv ja Piret Jeedas

JG valikkursuse õpetajad

Viimati muudetud 07.11.2021.