UT konverents 2018: "Teadus on lahe!"

Loomise kuupäev 30.09.2018

28. septembril 2018. a toimus Jõhvi Gümnaasiumis uurimistööde ja praktiliste tööde konverents, mis osutus väga populaarseks ning pakkus õpilastele suurt huvi.

Projekti eesmärgiks oli korraldada uurimistööde konverents pealkirjaga „Teadus on lahe!“, et motiveerida õpilasi tegelema teadustegevusega, omandama tulevikus kõrgharidust, tegelema uurimistööde ja praktiliste katsetega.

Lisaks Jõhvi Gümnaasiumi õpilastele olid osalema kutsutud ka teiste Ida-Virumaa õppeasutuste õpilased koos õpetajatega, et laiendada silmaringi, arendada kontakte ja koostööd nii õpilaste kui ka õpetajate vahel. Külalisesinejaks oli Tartu Ülikooli haridustehnoloogia professor Margus Pedaste, kes tegi üritusele sissejuhatuse ning võttis sõna teemal „Uurimisest ja teadusest“. Õpilased esitlesid konverentsil oma uurimustööde ja praktiliste tööde tulemusi. Esitamisele tuli viis tööd Jõhvi gümnaasiumist, kaks Tartu Tamme gümnaasiumist ja üks töö Toila gümnaasiumist. Esitlustele järgnesid praktilised töötoad (nt looduskosmeetika töötuba, robootika töötuba) ja loengud (teaduse ja kõrghariduse olulisus, ajaplaneerimine, eduka uurimustöö nipid).

Konverents oli avatud kõikidele ning oodatud olid ka lapsevanemad, et näidata neile kaasaegse hariduse maailma ning õppemeetodeid, mida  tänapäeval õppetöös kasutatakse (aktiivõpe, töötoad, projektõpe).

Aitäh osalejatele!


õp Külli Kallas
UT koordinaator
 

Konverentsi toetas Hasartmängumaksu Nõukogu.

Viimati muudetud 30.09.2018.