Uudised

Uurimusliku õppe kasutamine keemiaõppes 24. aprill Kristelle K


Osadel 11. klassi õpilastel lõppes IV õppeperioodil kolmas keemiakursus „Orgaanilised ained“, mille viimastes tundides tuli õpilastel sooritada mitmeid uurimuslikke töid teemal „Sahhariidid. Valgud. Rasvad.“ Uurimusliku õppe kaudu on võimalik arendada õpilastes nii mõtlemisoskusi kui ka anda uusi teadmisi.

Õpilased said näiteks uurida, millised tegurid põhjustavad valkude koagulatsiooni, kuidas tuvastada aldehüüde ning milline uuritavatest toiduainetest sisaldab kõige rohkem rasva. Iga töö sooritamise käigus tuli täita korrektselt protokoll ning vastata protokollis olevatele küsimustele.

Õpilaste hinnangul aitavad taolised tunnid õpitut paremini meelde jätta ning siduda argieluga.

Keemiaõpetaja Kristelle Kaarmaa

Fotode autor Kristelle Kaarmaa

Osadel 11. klassi õpilastel lõppes IV õppeperioodil kolmas keemiakursus „Orgaanilised ained“, mille viimastes tundides tuli õpilastel sooritada mitmeid uurimuslikke töid teemal „Sahhariidid. Valgud. Rasvad.“ Uurimusliku õppe kaudu on võimalik arendada õpilastes nii mõtlemisoskusi kui ka anda uusi teadmisi.

Õpilased said näiteks uurida, millised tegurid põhjustavad valkude koagulatsiooni, kuidas tuvastada aldehüüde ning milline uuritavatest toiduainetest sisaldab kõige rohkem rasva. Iga töö sooritamise käigus tuli täita korrektselt protokoll ning vastata protokollis olevatele küsimustele.

Õpilaste hinnangul aitavad taolised tunnid õpitut paremini meelde jätta ning siduda argieluga.

Keemiaõpetaja Kristelle Kaarmaa

Fotode autor Kristelle Kaarmaa