Valikmoodul "Sport ja liikumine" lõppes Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseumis

Loomise kuupäev 03.11.2022

Kolme õppeaasta jooksul said süvendatud spordiõpetust üheksa Jõhvi Gümnaasiumi JG12 õpilast. Õpilased läbisid seitse kursust, mille käigus saadi spordivaldkonnast palju erinevaid teoreetilisi teadmisi kui ka ohtralt praktilisi oskusi. Lisaks teadmistele spordifüsioloogiast, -ajaloost, -meditsiinist ja kohtunikutööst, said õpilased tuttavaks paljude erinevate spordialadega malest orienteerumiseni.

Spordi ja liikumise mooduli lõpetanud õpilased oskavad võistlusi korraldada ning ei jää hätta ka treeningtundide andmisega.

Erinevad põnevad väljasõidud olid kindlasti ka vahelduseks koolirutiinile. 

Mooduli viimased tunnid toimusid 2. novembril Tartus Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseumis.
Lisaks spordiajaloole anti meile ülevaade, milline on olnud spordi roll ühiskonnaelu korralduses ning kuidas on sport mõjutanud maailma ajalugu.


Priit Palmet
kehalise kasvatuse õpetaja

Fotode autor P. Palmet

 

Viimati muudetud 04.11.2022.