Valikmooduli "Sport ja liikumine" õppekäik Eesti Olümpia- ja Spordimuuseumi

Loomise kuupäev 22.11.2023

22. novembril külastasid Jõhvi Gümnaasiumi JG12 valikmooduli "Sport ja liikumine" õpilased spordiajaloo kursuse raames Tartus spordimuuseumi.
Spordihuvilised õpilased said põhjaliku ülevaate spordiajaloost ning nägid, kuulsid ja katsusid kõike Eesti ja maailma spordiajalooga seotut.

Priit Palmet
kehalise kasvatuse õpetaja

Viimati muudetud 22.11.2023.