Vastuvõtt 2022/23: valikmoodulite tutvustus

Loomise kuupäev 25.03.2022

Hea tulevane gümnasist!

Jõhvi Gümnaasiumis on võimalik valida kolme klassitüübi vahel:
1) 100% eestikeelne - eestikeelse põhikooli lõpetajatele
2) eestikeelne õpe - keelekümblusklassi lõpetajatele (või venekeelse põhikooli lõpetajatele)
3) eestikeelne, kus üksikud õppeained on vene keeles - venekeelse põhikooli lõpetajatele (või keelekümblusklassu lõpetajale)

Matemaatikas ja võõrkeeltes jagame õpilased veel tasemerühmadesse, et õpe oleks efektiivsem ning õpilase areng kiirem.

Lisaks riiklikult kohustuslikele ning kooli kohustuslikele ainetele, on igal õpilasel võimalik valida endale sobiv valikmoodul.
Ühes valikmoodulis on ca 7-9 kursust, mis on jaotatud kolme gümnaasiumiaasta peale.

Lisaks toimub juunikuu alguses valikkursuste nädal, kus kõik 10. ja 11. klasside õpilased saavad valida endale huvipakkuvaima kursuse ligi 70 erineva kursuse seast, seda kas enda kodukoolist või mõnest teisest riigigümnaasiumist üle Eesti.
 

2022/23. õa-l alustavatele 10.klasside õpilastele pakume põnevaid valikmooduleid!
Vastuvõetud õpilastele tutvustatakse mooduleid põhjalikumalt veel septembrikuus ning lõpliku valiku, millise mooduliga liituda, teeb 10. klassi õpilane septembrikuu teises pooles.

 

Meie üks populaarsematest valikmoodulitest “MEDITSIIN JA KEEMIA” ootab õpilasi ka uuel õppeaastal.
Õppemoodul on loodud õpilasele, kellel on sügav huvi meditsiini ja tervishoiu vastu ning kes soovib süvendada oma teadmisi selles valdkonnas.
Kursusel antakse ülevaade kaasaegsetest meditsiinierialadest, õpitakse esmaabi, inimese anatoomiat ja füsioloogiat ning laboris viiakse läbi nii kvalitatiivseid kui ka kvantitatiivseid keemilisi analüüse.
Moodul toimub koostöös tervishoiuasutustega ning tänu sellele saad kogeda, kuidas PÄRISELT meditsiinitöötajad toimetavad.

--

Kui Sind huvitab, milline on politseinike, piirivalve- ja vanglaametnike igapäevane töö, siis “SISEJULGEOLEKu” valikmoodul on loodud just Sulle.
Valikmoodul annab põhjaliku ülevaate vastava valdkonna seadusandlusest, turvalisusest, vabatahtlike tööst, küberkaitsest ning piiripunktides toimuvast. Lisaks õpitakse selgeks enesekaitse baas- ja liikumisvõtted ning omandatakse abipäästja oskused.
Välilaagrites on võimalik tunnis õpitud teoreetilisi teadmisi ja oskusi praktiliselt läbi proovida, seda nii üksi kui ka meeskonnatööna.

--

Meie “INFOTEHNOLOOGIA” valikmoodul on loodud just Sulle, kui Sind huvitab digimaailmas toimuv ning Sa soovid saada ülevaate infotehnoloogiaga seotud valdkondadest.
Valikmoodul annab Sulle lisaks programmeerimisele ning veebilehtede ja rakenduste loomisele võimaluse tutvuda nii küberkaitse kui ka robotitega.

--

Toomas Hendrik Ilves on öelnud: „Kui tahta luua ühiskonda, kus piire ei sea mitte rahvaarv, vaid üksnes rahva intellektuaalne energia ja nutikus, siis tuleb kindlasti vaadata hariduse poole. Eriti oluline on hea tase loodusteadustes, tehnoloogias, inseneriteadustes ja matemaatikas /…/.“

Meie valikmoodul “LTT ehk LOODUS-, TÄPPIS- ja TEHNIKATEADUS” annab Sulle suurepärase võimaluse süvendada oma teadmisi nimetatud valdkondades ning saada rohkem informatsiooni teadmiste ja oskuste rakendusvõimaluste kohta.

--

Kui Sulle läheb korda hea füüsiline vorm ning soovid süvendada oma teadmisi kehakultuuri valdkonnas, siis meie kõige uuem valikmoodul „SPORT JA LIIKUMINE“ on mõeldud Sulle.
Õpingute jooksul on Sul võimalus õppida spordifüsioloogiat, tutvuda spordimeditsiini, -psühholoogia ja -ajalooga ning saada väga hea ülevaade erinevatest treeningute tüüpidest.
Siinkohal tasub meeles pidada meie kehalise kasvatuse õppetooli juhi Priit Palmeti kuldseid sõnu „Need, kes teevad sporti on terved ja ilusad.

--

Meie valikmoodul “TURISM JA MEEDIA” ootab kõiki neid õpilasi, kes soovivad saada teadmisi turismi ning meedia rollist tänapäeva ühiskonnas.
Kursuse jooksul pööratakse tähelepanu nii turundusele, turismikorraldusele kui ka tänapäevastele infokanalitele ning reklaamikunstile.
Läbitud õppeained annavad lisaks ka oskusi julge avaliku esinemise valdkonnas.

--

Väärtustame sotsiaalteadusi ning kõiki töökaid õpetajaid - tänu sellele näeb ilmavalgust Jõhvi Gümnaasiumis uus õppemoodul "SOTSIAALTEADUSED JA ÕPETAJAHARIDUS".
Õppemoodulis keskendutakse rahvusvahelistele suhetele, politoloogiale, avalikule esinemisele ning õpitakse lähemalt tundma erinevaid õppemeetodeid ja -strateegiaid. Lisaks praktiseeritakse mentorlust ja süvenetakse inimpsühholoogiasse.

--

Kunst on paratamatus. Kunst on kultuuri geen, mis iseennast taastoodab ja niiviisi kultuuri kasvatab, ainsat keskkonda, milles inimese vaim saab hingata. (Lennart Meri)

Kui Sind huvitab kõik, mis on seotud loominguga, siis meie valikmoodul “Kaunid kunstid ja teater” on just Sinu jaoks.
Moodulis õpitakse nüüdisaegse kunsti eri valdkondi ning kunstiloome võimalusi. Lisaks vaadeldakse lähemalt teatrikunsti ning sellega seonduvaid oskusi.

---

Kas Sina teadsid, et Ida-Virumaalt on pärit Eesti filmi- ja teatrimaailma legend Kaljo Kiisk, kelle auks on Jõhvi Kontserdimaja juurde püstitatud skulptuur? Kui Sul on põhjalikum huvi filmimaailma vastu, siis meie valikmoodul “Filmiõpe” on mõeldud just Sulle.

Valikmooduli kursuste läbimisel saad põhjaliku ülevaate filmiajaloost, tutvud filmitegijate elukutsetega ning oluliste filmide ja nende autoritega.

 

TULE JÕHVI GÜMNAASIUMISSE ÕPPIMA!

 

Viimati muudetud 05.04.2022.