Vene keele kui võõrkeele vabariiklik olümpiaad

Loomise kuupäev 21.03.2019

19.märtsil toimus Tallinna Ülikoolis vene keele kui võõrkeele vabariiklik olümpiaad eesti õppekeelega koolide gümnaasiumiastme õpilastele.

Lõppvooru pääses 25 parimat gümnasisti 18 koolist. Jõhvi Gümnaasiumi esindas 10. lennu õpilane Rodion Krupin. Oma B2 rühmas saavutas Rodion II koha, üldpingereas saavutas Rodion ka II koha.

Tallinna Ülikoolis toimunud olümpiaadi lõppvoorus osalevate õpilaste esimeseks ülesandeks oli filmilõigu vaatamine. Filmi alusel kirjutasid osalejad lühikese arutava kirjandi, mis oli pühendatud vaadatud lõigu probleemile ja olümpiaadi teemale. Kirjandile järgnes lugemis- ja kulturoloogia test. Kulturoloogia testi küsimused olid koostatud V. Kostomarovi raamatu alusel, mis iga osaleja pidi lõppvooru toimumise ajaks läbi lugema. Paralleelselt toimus individuaalne vestlus: osalejatele olid pakutud väited, millekohta pidid nad esitama oma arvamust.

Olümpiaadi üldteemaks oli "Vene keel Eestis".

Alateemad:

1. Vene keel meedias

2. Eesti vene kirjanikud

3. Eesti vanaõigeusklike keel jne

Õnnitleme Rodioni!

Juhendaja - vene keele õpetaja Maria Derbneva

Pildi autor Inna Adamson

Viimati muudetud 21.03.2019.