Vilistlaskohtumine Merit Tammesaarega

Loomise kuupäev 12.05.2021

Vilistlaskohtumine 2016. aastal Jõhvi Gümnaasiumi lõpetanud Merit Tammesaarega osutus väga menukaks, sest sisejulgeolek on Jõhvi Gümnaasiumi õpilaste seas populaarne valikmoodul.

Merit lõpetas 2019. aastal Sisekaitseakadeemia Politsei ja Piirivalvekolledži ja töötab Jõhvi politseijaoskonnas uurijana.

Kohtumisel tuli juttu sisseastumisest Sisekaitseakadeemiasse, õpingutest ja tööle asumisest ning karjääri tegemisest. Loomulikult saime aimu töö lõbusamast ja põnevamast poolest, aga ka töö mitte väga lõbusast poolest. Infot ei saanud küll väga palju jagada, sest enamasti on kõige põnevamad asjad salastatud, kuid oli näha, et jutuajamine Meritiga tekitas palju erialaseid küsimusi ja süstis veelgi suuremat huvi Sisekaitseakadeemias õppimise vastu. Lisaks tutvustati võimalikke ametikohti, kuhu edasi liikuda või ennast arendada. Tähelepanu juhiti ka sportimisele ning kehalistele katsetele, mis on sageli üks põhjustest, miks Sisekaitseakadeemiasse või mõnda üksusesse sisseastumine ei õnnestu. 

Suur tänu Meritile meiega oma kogemuse ja nõuannete jagamise eest! 

Kadri Keerme
huvitegevuse koordinaator

 

Viimati muudetud 12.05.2021.