Õppetöö

Valikained

Valikained on jaotatud valikmoodulitesse, õpilane valib valikmooduli. 

Valikainete kursuste avamine sõltub õpilaste huvist, õpilasel on õigus teha ettepanekuid ainete lülitamiseks õppekavasse.


 

Valikmoodulid 2019/20. õa-l

MEDITSIIN JA KEEMIA*
* valikmoodul tuleb läbida tervikuna ehk kestab 3 aastat

Koostööpartnerid:
Ida-Viru Keskhaigla
Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli Kohtla-Järve struktuuriüksus

JG10
Meditsiin I
Esmaabi
Liikumine ja tervis
Inimese anatoomia ja füsioloogia

JG11
Meditsiin II
Praktiline keemia I ja II
Isiksuse areng

JG12
Meditsiin III
Geenitehnoloogia
Farmaatsia
Tervisevõimlemine

SISEJULGEOLEK*
* valikmoodul tuleb läbida tervikuna ehk kestab 3 aastat

Koostööpartnerid:
Sisekaitseakadeemia
Politsei- ja Piirivalveamet
Päästeamet
Viru Vangla

JG10
Päästeõpe
Päästeõppe laager
Esmaabi

JG11
Politsei I-II
Politseiõppe laager

JG12
Vanglaõpe
Toll
Enesekaitse praktiline kursus

TÄPPISTEADUSED**
** õpilane valib valikmooduli kas tervikuna (3-aastane õpe)
või osadena (I, II ja/või III osa, üks osa kestab ühe õppeaasta)

Koostööpartnerid:
Viru Keemia Grupp
Eastman Specialties
Eesti Energia

JG10 - I osa
Robootika
Küberkaitse I-II

JG11 - II osa
E-äri ja digiteenused
STEM I-II
Programmeerimine

JG12 - III osa
Veebirakendused
Äpid
Multimeedia

SOTSIAALTEADUSED**
** õpilane valib valikmooduli kas tervikuna (3-aastane õpe)
või osadena (I, II ja/või III osa, üks osa kestab ühe õppeaasta)

JG10 - I osa
Maailma usundid
Euroopa Liit
Kõne ja väitlus
Ida-Virumaa kultuurilugu

JG11 - II osa
Rahvusvahelised suhted
Politoloogia
Inimene ja õigus

JG12 - III osa
Suhtlemispsühholoogia
Globaliseeruv maailm

KAUNID KUNSTID**
** õpilane valib valikmooduli kas tervikuna (2-aastane õpe)
või osadena (I ja/või II osa, üks osa kestab ühe õppeaasta)

JG10 - I osa
Eesti kunst
Fotograafia
Ruumidisain

JG12 - II osa
Joonestamine
Arhitektuur
Veebidisain

TEATRIKUNST**
** õpilane valib valikmooduli kas tervikuna (3-aastane õpe)
või osadena (I, II ja/või III osa, üks osa kestab ühe õppeaasta)

JG10 - I osa
Näitleja meisterlikkus
Teatrilugu
Lavakõne ja hääletreening
Praktikum (näidend)

JG11 - II osa
Draama ja teater
Lavaline liikumine
Kõne ja väitlus
Praktikum (näidend)

JG12 - III osa
Praktikum (laulmine)

MEEDIA**
** õpilane valib valikmooduli kas tervikuna (2-aastane õpe)
või osadena (I ja/või II osa, üks osa kestab ühe õppeaasta)

JG10 - I osa
Sissejuhatus meediasse
Meedia ja reklaamikunst
Avalik esinemine
Praktikum (kooliajaleht)

JG11 - II osa
Kool meedias
Etikett ja suhtlemine
Praktikum (kooliajaleht)

Valikmoodulid 2018/19. õa-l
MEDITSIIN JA KEEMIA

Praktiline keemia – 2 kursust

Meditsiini ja tervishoiu alused 

Hiina meditsiin

Soome keel – 2 kursust

SOTSIAALTEADUSED

Rahvusvahelised suhted

Politoloogia

Filosoofia II

Inimene ja õigus

Maailma usundid

Sissejuhatus meediasse

KAUNID KUNSTID

Joonestamine

Fotograafia

Arhitektuur kui elukeskkond

Disain II

Eesti kunst

HUMANITAARTEADUSED

Draama ja teater

Kõne- ja väitluskunst

Vene keel ja kultuur

Kirjandus ja film

Psühholoogia I

MAJANDUSTEADUS

Kogukonnapraktika

Projektiõpe

Majandusõpe

Ettevõtlus

E-äri

LOODUS- JA TÄPPISTEADUSED

Robootika

Programmeerimine

STEM (Eesti Energia AS, Eastman Specialties OÜ, VKG AS)

Küberkaitse – 3 kursust

SISEJULGEOLEK*

Koostöös:

Sisekaitseakadeemiaga

Viru Vanglaga

 

Politseiõpe 

Politseiõpe ja piirivalve II + laager

Päästeõpe + laager

Vanglaõpe

Toll

*valides sisejulgeoluku mooduli, on kohustuslik läbida positiivsele tulemusele kõik 7 kursust

Valikmoodulite valimist koordineerivad õppenõustajad (kab 216 ja kab 119)

 

Valikmoodulid 2019/20. õa-l

MEDITSIIN JA KEEMIA*
* valikmoodul tuleb läbida tervikuna ehk kestab 3 aastat

Koostööpartnerid:
Ida-Viru Keskhaigla
Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli Kohtla-Järve struktuuriüksus

JG10
Meditsiin I
Esmaabi
Liikumine ja tervis
Inimese anatoomia ja füsioloogia

JG11
Meditsiin II
Praktiline keemia I ja II
Isiksuse areng

JG12
Meditsiin III
Geenitehnoloogia
Farmaatsia
Tervisevõimlemine

SISEJULGEOLEK*
* valikmoodul tuleb läbida tervikuna ehk kestab 3 aastat

Koostööpartnerid:
Sisekaitseakadeemia
Politsei- ja Piirivalveamet
Päästeamet
Viru Vangla

JG10
Päästeõpe
Päästeõppe laager
Esmaabi

JG11
Politsei I-II
Politseiõppe laager

JG12
Vanglaõpe
Toll
Enesekaitse praktiline kursus

TÄPPISTEADUSED**
** õpilane valib valikmooduli kas tervikuna (3-aastane õpe)
või osadena (I, II ja/või III osa, üks osa kestab ühe õppeaasta)

Koostööpartnerid:
Viru Keemia Grupp
Eastman Specialties
Eesti Energia

JG10 - I osa
Robootika
Küberkaitse I-II

JG11 - II osa
E-äri ja digiteenused
STEM I-II
Programmeerimine

JG12 - III osa
Veebirakendused
Äpid
Multimeedia

SOTSIAALTEADUSED**
** õpilane valib valikmooduli kas tervikuna (3-aastane õpe)
või osadena (I, II ja/või III osa, üks osa kestab ühe õppeaasta)

JG10 - I osa
Maailma usundid
Euroopa Liit
Kõne ja väitlus
Ida-Virumaa kultuurilugu

JG11 - II osa
Rahvusvahelised suhted
Politoloogia
Inimene ja õigus

JG12 - III osa
Suhtlemispsühholoogia
Globaliseeruv maailm

KAUNID KUNSTID**
** õpilane valib valikmooduli kas tervikuna (2-aastane õpe)
või osadena (I ja/või II osa, üks osa kestab ühe õppeaasta)

JG10 - I osa
Eesti kunst
Fotograafia
Ruumidisain

JG12 - II osa
Joonestamine
Arhitektuur
Veebidisain

TEATRIKUNST**
** õpilane valib valikmooduli kas tervikuna (3-aastane õpe)
või osadena (I, II ja/või III osa, üks osa kestab ühe õppeaasta)

JG10 - I osa
Näitleja meisterlikkus
Teatrilugu
Lavakõne ja hääletreening
Praktikum (näidend)

JG11 - II osa
Draama ja teater
Lavaline liikumine
Kõne ja väitlus
Praktikum (näidend)

JG12 - III osa
Praktikum (laulmine)

MEEDIA**
** õpilane valib valikmooduli kas tervikuna (2-aastane õpe)
või osadena (I ja/või II osa, üks osa kestab ühe õppeaasta)

JG10 - I osa
Sissejuhatus meediasse
Meedia ja reklaamikunst
Avalik esinemine
Praktikum (kooliajaleht)

JG11 - II osa
Kool meedias
Etikett ja suhtlemine
Praktikum (kooliajaleht)

Valikmoodulid 2018/19. õa-l
MEDITSIIN JA KEEMIA

Praktiline keemia – 2 kursust

Meditsiini ja tervishoiu alused 

Hiina meditsiin

Soome keel – 2 kursust

SOTSIAALTEADUSED

Rahvusvahelised suhted

Politoloogia

Filosoofia II

Inimene ja õigus

Maailma usundid

Sissejuhatus meediasse

KAUNID KUNSTID

Joonestamine

Fotograafia

Arhitektuur kui elukeskkond

Disain II

Eesti kunst

HUMANITAARTEADUSED

Draama ja teater

Kõne- ja väitluskunst

Vene keel ja kultuur

Kirjandus ja film

Psühholoogia I

MAJANDUSTEADUS

Kogukonnapraktika

Projektiõpe

Majandusõpe

Ettevõtlus

E-äri

LOODUS- JA TÄPPISTEADUSED

Robootika

Programmeerimine

STEM (Eesti Energia AS, Eastman Specialties OÜ, VKG AS)

Küberkaitse – 3 kursust

SISEJULGEOLEK*

Koostöös:

Sisekaitseakadeemiaga

Viru Vanglaga

 

Politseiõpe 

Politseiõpe ja piirivalve II + laager

Päästeõpe + laager

Vanglaõpe

Toll

*valides sisejulgeoluku mooduli, on kohustuslik läbida positiivsele tulemusele kõik 7 kursust

Valikmoodulite valimist koordineerivad õppenõustajad (kab 216 ja kab 119)


Valikmoodulid 2019/20. õa-l
MEDITSIIN JA KEEMIA* * valikmoodul tuleb läbida tervikuna ehk kestab 3 aastat Koostööpartnerid: Ida-Viru Keskhaigla Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli Kohtla-Järve struktuuriüksus JG10 Meditsiin I Esmaabi Liikumine ja tervis Inimese anatoomia ja füsioloogia JG11 Meditsiin II Praktiline keemia I ja II Isiksuse areng JG12 Meditsiin III Geenitehnoloogia Farmaatsia Tervisevõimlemine
SISEJULGEOLEK* * valikmoodul tuleb läbida tervikuna ehk kestab 3 aastat Koostööpartnerid: Sisekaitseakadeemia Politsei- ja Piirivalveamet Päästeamet Viru Vangla JG10 Päästeõpe Päästeõppe laager Esmaabi JG11 Politsei I-II Politseiõppe laager JG12 Vanglaõpe Toll Enesekaitse praktiline kursus
TÄPPISTEADUSED** ** õpilane valib valikmooduli kas tervikuna (3-aastane õpe) või osadena (I, II ja/või III osa, üks osa kestab ühe õppeaasta) Koostööpartnerid: Viru Keemia Grupp Eastman Specialties Eesti Energia JG10 - I osa Robootika Küberkaitse I-II JG11 - II osa E-äri ja digiteenused STEM I-II Programmeerimine JG12 - III osa Veebirakendused Äpid Multimeedia
SOTSIAALTEADUSED** ** õpilane valib valikmooduli kas tervikuna (3-aastane õpe) või osadena (I, II ja/või III osa, üks osa kestab ühe õppeaasta) JG10 - I osa Maailma usundid Euroopa Liit Kõne ja väitlus Ida-Virumaa kultuurilugu JG11 - II osa Rahvusvahelised suhted Politoloogia Inimene ja õigus JG12 - III osa Suhtlemispsühholoogia Globaliseeruv maailm
KAUNID KUNSTID** ** õpilane valib valikmooduli kas tervikuna (2-aastane õpe) või osadena (I ja/või II osa, üks osa kestab ühe õppeaasta) JG10 - I osa Eesti kunst Fotograafia Ruumidisain JG12 - II osa Joonestamine Arhitektuur Veebidisain
TEATRIKUNST** ** õpilane valib valikmooduli kas tervikuna (3-aastane õpe) või osadena (I, II ja/või III osa, üks osa kestab ühe õppeaasta) JG10 - I osa Näitleja meisterlikkus Teatrilugu Lavakõne ja hääletreening Praktikum (näidend) JG11 - II osa Draama ja teater Lavaline liikumine Kõne ja väitlus Praktikum (näidend) JG12 - III osa Praktikum (laulmine)
MEEDIA** ** õpilane valib valikmooduli kas tervikuna (2-aastane õpe) või osadena (I ja/või II osa, üks osa kestab ühe õppeaasta) JG10 - I osa Sissejuhatus meediasse Meedia ja reklaamikunst Avalik esinemine Praktikum (kooliajaleht) JG11 - II osa Kool meedias Etikett ja suhtlemine Praktikum (kooliajaleht)
Valikmoodulid 2018/19. õa-l
MEDITSIIN JA KEEMIA Praktiline keemia ? 2 kursust Meditsiini ja tervishoiu alused  Hiina meditsiin Soome keel ? 2 kursust
SOTSIAALTEADUSED Rahvusvahelised suhted Politoloogia Filosoofia II Inimene ja õigus Maailma usundid Sissejuhatus meediasse
KAUNID KUNSTID Joonestamine Fotograafia Arhitektuur kui elukeskkond Disain II Eesti kunst
HUMANITAARTEADUSED Draama ja teater Kõne- ja väitluskunst Vene keel ja kultuur Kirjandus ja film Psühholoogia I
MAJANDUSTEADUS Kogukonnapraktika Projektiõpe Majandusõpe Ettevõtlus E-äri
LOODUS- JA TÄPPISTEADUSED Robootika Programmeerimine STEM (Eesti Energia AS, Eastman Specialties OÜ, VKG AS) Küberkaitse ? 3 kursust
SISEJULGEOLEK* Koostöös: Sisekaitseakadeemiaga Viru Vanglaga   Politseiõpe  Politseiõpe ja piirivalve II + laager Päästeõpe + laager Vanglaõpe Toll *valides sisejulgeoluku mooduli, on kohustuslik läbida positiivsele tulemusele kõik 7 kursust