Vastuvõtt

Vastuvõtu ajakava


2021/22. õa vastuvõtu ajakava 
 

JG10 SISSEASTUMISE AJAKAVA
01.03.-08.04.2021
LÕPPENUD

I samm:
JG10 ÕPILASKANDIDAADIKS REGISTREERIMINE on lõppenud!
www.sisseastumine.ee/johvi

Komisjon kontrollib esitatud kandideerimistaotlused üle hiljemalt 15. aprilliks.
Tingimustele vastavad kandidaadid kutsutakse sisseastumiskatsetele.

20. aprill 2021
kell 10:00-11:40

II samm:
SISSEASTUMISKATSE 1: kirjalik test matemaatikas ja eesti keeles (või eesti k II k)
Kirjaliku testi teemad: LOE SIIT

NB! Testi toimumise korraldusliku info saadame registreerunud kandidaatidele sisseastumiskeskkonna www.sisseastumine.ee/johvi kaudu enne testi toimumisaega!
Kirjalik test tuleb sooritada veebikeskkonnas, lisainfo www.sisseastumine.ee/johvi 
Vajalik on arvuti/nutiseade, millel on töötav kaamera. 

Kirjaliku katse sooritanud kandidaat kutsutakse sisseastumiskatsete II vooru.

vahemikus
03.-28. mai 2021
III samm:
SISSEASTUMISKATSE 2: vestlus 
Vestlus toimub eesti keeles
2. juuni Komisjon kinnitab 10. klassi vastuvõetud õpilaste nimekirja.
Õpilaskandidaat saab teavituse komisjoni otsusest sisseastumiskeskkonna kaudu.
3.-10. juuni 2021

IV samm:
ÕPPEKOHA KINNITAMINE
Vastuvõetud õpilaskandidaat kinnitab õppimatuleku sisseastumine.ee keskkonnas.

kuni 25. juuli 2021 V samm:
LAPSEVANEM ESITAB ARNOsse TAOTLUSE
Peale põhikooli lõpuaktust esitab õppekoha kinnitanud (vastuvõetud) õpilase lapsevanem ARNOsse taotluse kooli vastuvõtmiseks.
Taotlusele tuleb lisada kontaktandmed ja foto õpilaspileti jaoks.
   
juuni 2021 Tutvumisüritus Jõhvi Gümnaasiumisse vastu võetud 2021/22. õa 10.klasside uutele õpilastele.
/info täiendamisel/
26.-27.08.2021 Koolialguse laager vastuvõetud õpilastele
01.09.2021 2021/22. õa ava-aktus

 

JG11-JG12 SISSEASTUMISE AJAKAVA
10.-15.06.2021

I samm:
JG11-12 ÕPILASKANDIDAADIKS REGISTREERIMINE
www.sisseastumine.ee/johvi

Õpilaskandidaat lisab registreerimisel taotlusele:
- gümnaasiumiastme kursusehinnete väljavõtte
- motivatsioonikirja

Tingimustele vastavad kandidaadid kutsutakse sisseastumiskatsele.

17.-08.06.2021

II samm:
SISSEASTUMISKATSE: vestlus
Vestlus toimub eesti keeles.

22.06.2021 Komisjon kinnitab 11. ja 12. klassi vastuvõetud õpilaste nimekirja.
Õpilaskandidaat saab teavituse komisjoni otsusest sisseastumiskeskkonna kaudu.
23.-30.06.2021 III samm:
ÕPPEKOHA KINNITAMINE
Vastuvõetud 11.-12. kl õpilaskandidaat kinnitab õppimatuleku sisseastumine.ee keskkonnas.
kuni 25. juuli 2021 IV samm:
LAPSEVANEM (või täisealine õpilane) ESITAB ARNOsse TAOTLUSE
Õppekoha kinnitanud vastuvõetud õpilase lapsevanem (või täisealine õpilane) esitab ARNOsse taotluse kooli vastuvõtmiseks.
Taotlusele tuleb lisada kontaktandmed ja foto õpilaspileti jaoks
26.-27.08.2021 Koolialguse laager vastuvõetud õpilastele
01.09.2021 2021/22. õa ava-aktus

2021/22. õa vastuvõtu ajakava 
 

 

JG11-JG12 SISSEASTUMISE AJAKAVA
10.-15.06.2021

I samm:
JG11-12 ÕPILASKANDIDAADIKS REGISTREERIMINE
www.sisseastumine.ee/johvi

Õpilaskandidaat lisab registreerimisel taotlusele:
- gümnaasiumiastme kursusehinnete väljavõtte
- motivatsioonikirja

Tingimustele vastavad kandidaadid kutsutakse sisseastumiskatsele.

17.-08.06.2021

II samm:
SISSEASTUMISKATSE: vestlus
Vestlus toimub eesti keeles.

22.06.2021 Komisjon kinnitab 11. ja 12. klassi vastuvõetud õpilaste nimekirja.
Õpilaskandidaat saab teavituse komisjoni otsusest sisseastumiskeskkonna kaudu.
23.-30.06.2021 III samm:
ÕPPEKOHA KINNITAMINE
Vastuvõetud 11.-12. kl õpilaskandidaat kinnitab õppimatuleku sisseastumine.ee keskkonnas.
kuni 25. juuli 2021 IV samm:
LAPSEVANEM (või täisealine õpilane) ESITAB ARNOsse TAOTLUSE
Õppekoha kinnitanud vastuvõetud õpilase lapsevanem (või täisealine õpilane) esitab ARNOsse taotluse kooli vastuvõtmiseks.
Taotlusele tuleb lisada kontaktandmed ja foto õpilaspileti jaoks
26.-27.08.2021 Koolialguse laager vastuvõetud õpilastele
01.09.2021 2021/22. õa ava-aktus
JG10 SISSEASTUMISE AJAKAVA
01.03.-08.04.2021
LÕPPENUD

I samm:
JG10 ÕPILASKANDIDAADIKS REGISTREERIMINE on lõppenud!
www.sisseastumine.ee/johvi

Komisjon kontrollib esitatud kandideerimistaotlused üle hiljemalt 15. aprilliks.
Tingimustele vastavad kandidaadid kutsutakse sisseastumiskatsetele.

20. aprill 2021
kell 10:00-11:40

II samm:
SISSEASTUMISKATSE 1: kirjalik test matemaatikas ja eesti keeles (või eesti k II k)
Kirjaliku testi teemad: LOE SIIT

NB! Testi toimumise korraldusliku info saadame registreerunud kandidaatidele sisseastumiskeskkonna www.sisseastumine.ee/johvi kaudu enne testi toimumisaega!
Kirjalik test tuleb sooritada veebikeskkonnas, lisainfo www.sisseastumine.ee/johvi 
Vajalik on arvuti/nutiseade, millel on töötav kaamera. 

Kirjaliku katse sooritanud kandidaat kutsutakse sisseastumiskatsete II vooru.

vahemikus
03.-28. mai 2021
III samm:
SISSEASTUMISKATSE 2: vestlus 
Vestlus toimub eesti keeles
2. juuni Komisjon kinnitab 10. klassi vastuvõetud õpilaste nimekirja.
Õpilaskandidaat saab teavituse komisjoni otsusest sisseastumiskeskkonna kaudu.
3.-10. juuni 2021

IV samm:
ÕPPEKOHA KINNITAMINE
Vastuvõetud õpilaskandidaat kinnitab õppimatuleku sisseastumine.ee keskkonnas.

kuni 25. juuli 2021 V samm:
LAPSEVANEM ESITAB ARNOsse TAOTLUSE
Peale põhikooli lõpuaktust esitab õppekoha kinnitanud (vastuvõetud) õpilase lapsevanem ARNOsse taotluse kooli vastuvõtmiseks.
Taotlusele tuleb lisada kontaktandmed ja foto õpilaspileti jaoks.
   
juuni 2021 Tutvumisüritus Jõhvi Gümnaasiumisse vastu võetud 2021/22. õa 10.klasside uutele õpilastele.
/info täiendamisel/
26.-27.08.2021 Koolialguse laager vastuvõetud õpilastele
01.09.2021 2021/22. õa ava-aktus