Vastuvõtt

Vastuvõtu ajakava


Infotunnid, lahtiste uste päev ja gümnasisti varju programm õpilaskandidaatidele

08.04.2020

e-infotund

E-infotund õpilaskandidaatidele ja lastevanematele
17:30 infotund eesti keeles
18:30 infotund vene keeles

- õppekorraldus Jõhvi Gümnaasiumis
- sisseastumisprotsess, tegevused ja tähtajad
- vastame küsimustele

Koosolek toimub elektroonilises keskkonnas.

Registreerimine infotunnile: https://forms.gle/pqWESTNqGewjcnrN7  
Registreerunud osalejatele saadame veebilingi e-postile enne e-infokoosolekut.

 

Vastuvõtu ajakava 2020/21.õa-ks:

01.03.-21.04.2020

ELEKTROONILINE

SAMM 1: kandidaadiks registreerumine
Õpilaskandidaat registreerib ennast vastuvõtukatsetele e-keskkonnas:
https://sisseastumine.ee/johvi

Registreerimisel tuleb sisseastumiskeskkonnas elektrooniliselt esitada:
- motivatsioonikiri (max 1 A4 lk)
- 9. kl kokkuvõtvate (semestri/trimestri/poolaasta) hinnete väljavõte e-päevikust

  SAMM 2: sisseastumiskatsetel (test ja vestlus) osalemine
Õpilaskandidaat osaleb katsetel sisseastumiskeskkonnas (www.sisseastumine.ee/johvi) märgitud toimumisaegadel.
Kui mõjuval põhjusel märgitud kuupäeval katsel osaleda ei ole võimalik, tuleb kandidaadil sellest sisseastumiskeskkonna kaudu koolile teada anda ning kool määrab lisaaja.

23.04.2020

E-TEST

Vastuvõtukatsed:
I etapp: sisseastumiskatse - kirjalik test 23.04.2020 kell 11:00

Kirjaliku testi tulemused tehakse õpilaskandidaatidele teatavaks sisseastumiskeskkonna kaudu hiljemalt kahe nädala jooksul pärast testi sooritamist.

11.-15.05.2020

ONLINE vestlus

Kirjaliku testi edukalt sooritanud kandidaadile saadetakse kutse vestlusele sisseastumiskeskkonna kaudu.

Vastuvõtukatsed:
II etapp: sisseastumiskatse - vestlus kutsel märgitud ajal

25.-26.05.2020 SAMM 3: komisjoni otsusest teavitamine
Komisjoni otsus kooli vastuvõtmise kohta tehakse kandidaatidele teatavaks sisseastumiskeskkonna (www.sisseastumine.ee/johvi) kaudu.
Kooli vastuvõetud õpilastele saadetakse sisseastumiskeskkonna kaudu vastav teade.
26.-31.05.2020

SAMM 4:
Vastuvõetud õpilaskandidaat kinnitab õppima asumise sisseastumiskeskkonnas 
(www.sisseastumine.ee/johvi)

16.06.-05.07.2020

ELEKTROONILINE

SAMM 5:
Vastuvõetud õpilased esitavad peale põhikooli lõpetamist elektroonilise keskkonna kaudu nõutud dokumendid.

25.-26.08.2020

01.09.2020

Kooli-alguse laager

Kooliaasta ava-aktus Jõhvi Gümnaasiumis

 

Infotunnid, lahtiste uste päev ja gümnasisti varju programm õpilaskandidaatidele

 

Vastuvõtu ajakava 2020/21.õa-ks:

01.03.-21.04.2020

ELEKTROONILINE

SAMM 1: kandidaadiks registreerumine
Õpilaskandidaat registreerib ennast vastuvõtukatsetele e-keskkonnas:
https://sisseastumine.ee/johvi

Registreerimisel tuleb sisseastumiskeskkonnas elektrooniliselt esitada:
- motivatsioonikiri (max 1 A4 lk)
- 9. kl kokkuvõtvate (semestri/trimestri/poolaasta) hinnete väljavõte e-päevikust

  SAMM 2: sisseastumiskatsetel (test ja vestlus) osalemine
Õpilaskandidaat osaleb katsetel sisseastumiskeskkonnas (www.sisseastumine.ee/johvi) märgitud toimumisaegadel.
Kui mõjuval põhjusel märgitud kuupäeval katsel osaleda ei ole võimalik, tuleb kandidaadil sellest sisseastumiskeskkonna kaudu koolile teada anda ning kool määrab lisaaja.

23.04.2020

E-TEST

Vastuvõtukatsed:
I etapp: sisseastumiskatse - kirjalik test 23.04.2020 kell 11:00

Kirjaliku testi tulemused tehakse õpilaskandidaatidele teatavaks sisseastumiskeskkonna kaudu hiljemalt kahe nädala jooksul pärast testi sooritamist.

11.-15.05.2020

ONLINE vestlus

Kirjaliku testi edukalt sooritanud kandidaadile saadetakse kutse vestlusele sisseastumiskeskkonna kaudu.

Vastuvõtukatsed:
II etapp: sisseastumiskatse - vestlus kutsel märgitud ajal

25.-26.05.2020 SAMM 3: komisjoni otsusest teavitamine
Komisjoni otsus kooli vastuvõtmise kohta tehakse kandidaatidele teatavaks sisseastumiskeskkonna (www.sisseastumine.ee/johvi) kaudu.
Kooli vastuvõetud õpilastele saadetakse sisseastumiskeskkonna kaudu vastav teade.
26.-31.05.2020

SAMM 4:
Vastuvõetud õpilaskandidaat kinnitab õppima asumise sisseastumiskeskkonnas 
(www.sisseastumine.ee/johvi)

16.06.-05.07.2020

ELEKTROONILINE

SAMM 5:
Vastuvõetud õpilased esitavad peale põhikooli lõpetamist elektroonilise keskkonna kaudu nõutud dokumendid.

25.-26.08.2020

01.09.2020

Kooli-alguse laager

Kooliaasta ava-aktus Jõhvi Gümnaasiumis

 

08.04.2020

e-infotund

E-infotund õpilaskandidaatidele ja lastevanematele
17:30 infotund eesti keeles
18:30 infotund vene keeles

- õppekorraldus Jõhvi Gümnaasiumis
- sisseastumisprotsess, tegevused ja tähtajad
- vastame küsimustele

Koosolek toimub elektroonilises keskkonnas.

Registreerimine infotunnile: https://forms.gle/pqWESTNqGewjcnrN7  
Registreerunud osalejatele saadame veebilingi e-postile enne e-infokoosolekut.