Vastuvõtt

Vastuvõtu ajakava


JG10 vastuvõtt 2023/24. õa-ks avatud 13.03.–17.04.2023. a.

JG10 vastuvõtt toimub ainult eestikeelsele õppekavale, soovitame keelekümbluse ja venekeelse klassi lõpetanud õpilastel ja lastevanematel osaleda infotundides.

03.12.2022 kell 10.00 Lahtiste uste päev (toimunud)
30.01.–10.02.2023
13.03.–24.03.2023
Gümnasisti varju päev
Registreerimine ja lisainfo: https://johvig.ee/gumnasisti-vari
07.03.2023 kell 18.00 Infotunnid (toimunud)
11.03.2023 kell 10.00 Lahtiste uste päev / vol 2 (toimunud)

---

Head JG10 õpilaskandidaadid!

Pärast õpilaskandidaadiks registreerimist jälgi www.sisseastumine.ee/johvi keskkonnas saabuvaid teateid/sõnumeid.
Kui Sul on meile küsimusi - kirjuta meile "sõnum" www.sisseastumine.ee/johvi

2023/24. õa sisseastumise ajakava:

JG10 SISSEASTUMISE AJAKAVA

13. märts kuni 
17. aprill 2023

I samm:
JG10 ÕPILASKANDIDAADIKS REGISTREERIMINE avatud 13.03.–17.04.2023
www.sisseastumine.ee/johvi

NB! Õpilaskandidaadil palume õpilaskandidaadiks registreeruda isikliku e-postiga, näiteks gmaili kontoga (mitte koolinimelise e-postiga!)

Registreerumisel tuleb esitada:
- õpilaskandidaadi ja vähemalt ühe lapsevanema kontaktandmed;
- 9. klassi õpitulemused (Stuudiumi e-tunnistuse link või eKooli hinnete väljavõte)
kirjalik loovtöö (vaata NÄIDIST), milles õpilaskandidaat tutvustab ennast, analüüsib ennast õppijana, selgitab isiklikke eesmärke, põhjendab kooli valikut.
(NB! näidises on välja toodud oodatav sisu, õpilaskandidaat ise koostab ja kujundab oma loovülesande) 

NB! Taotluse esitanud õpilaskandidaat saab meile küsimusi esitada ning soovi korral täiendavaid dokumente esitada www.sisseastumine.ee/johvi sõnumi kaudu

Komisjon kontrollib esitatud kandideerimistaotlused üle hiljemalt 18.04.2023.
Tingimustele vastavad kandidaadid kutsutakse sisseastumiskatsetele.

26. aprill 2023

Grupp 1:
kell 09:30

Grupp 2:
kell 12:00

II samm:
SISSEASTUMISKATSE 1: kirjalik testid:
matemaatikas, 
eesti keeles (või eesti k II k) ja
A-võõrkeeles (inglise või saksa keeles)

Kirjaliku testi teemad leiad SIIT.

NB! Tulemused avalikustame õpilaskandidaadile sisseastumiskeskkonnas www.sisseastumine.ee/johvi  hiljemalt 02.05.2023

Kirjaliku katse sooritanud kandidaat kutsutakse sisseastumiskatsete II vooru. Kutse vestlusvooru saadame sisseastumiskeskkonnas hiljemalt 03.05.2023 - lisainfo: www.sisseastumine.ee/johvi

4.–16. mai 2023

III samm:
SISSEASTUMISKATSE 2: vestlus 
Vestlus toimub eesti keeles, kestab 15-20 minutit.

Vestlused toimuvad Jõhvi Gümnaasiumis kohapeal. 

Vestluse toimumisaja ning täpsema info saadame õpilaskandidaatidele läbi www.sisseastumine.ee/johvi  hiljemalt 03.05.2023
Õpilaskandidaat näeb talle määratud vestluse kuupäeva ja kellaaega sisseastumiskeskkonnas.

mai lõpp 2023 Komisjon kinnitab 10. klassi vastuvõetud õpilaste nimekirja.
Õpilaskandidaat saab teavituse komisjoni otsusest sisseastumiskeskkonna kaudu.
kuni 10. juuni 2023

IV samm:
ÕPPEKOHA KINNITAMINE
Vastuvõetud õpilaskandidaat kinnitab õppimatuleku sisseastumine.ee keskkonnas 10. juuniks.

peale PK lõpuaktust hiljemalt 25.07.2023 V samm:
LAPSEVANEM ESITAB ARNOsse TAOTLUSE
Peale põhikooli lõpuaktust esitab õppekoha kinnitanud (vastuvõetud) õpilase lapsevanem ARNOsse taotluse kooli vastuvõtmiseks.
Taotlusele tuleb lisada kontaktandmed ja foto õpilaspileti jaoks.
   
29.–30.08.2023 Koolialguse laager vastuvõetud õpilastele
01.09.2023 2023/24. õa ava-aktus

 

JG11-JG12 SISSEASTUMISE AJAKAVA (TÄPSUSTAMISEL)
juuni 2023 

I samm:
JG11–12 ÕPILASKANDIDAADIKS REGISTREERIMINE avatakse juunis 2023 
https://sisseastumine.ee/johvi-lisa

Õpilaskandidaat lisab registreerimisel taotlusele:
- gümnaasiumiastme kursusehinnete väljavõtte
- kirjaliku töö (NÄIDIS tuleb siia)

Tingimustele vastavad kandidaadid kutsutakse sisseastumiskatsele.

xx/xx/2023

II samm:
SISSEASTUMISKATSE I: kirjalik test
SISSEASTUMISKATSE II: vestlus
Vestlus toimub eesti keeles.

Vestlused toimuvad Jõhvi Gümnaasiumis. Kandidaadile saadame sisseastumiskeskkonna kaudu sõnumi vestluse toimumise kellajaaga.

xx/xx/2023 Komisjon kinnitab 11. ja 12. klassi vastuvõetud õpilaste nimekirja.
Õpilaskandidaat saab teavituse komisjoni otsusest sisseastumiskeskkonna kaudu.
kuni xx/xx/2023 III samm:
ÕPPEKOHA KINNITAMINE
Vastuvõetud 11.–12. kl õpilaskandidaat kinnitab õppimatuleku sisseastumine.ee keskkonnas.
kuni 25.07.2023 IV samm:
LAPSEVANEM (või täisealine õpilane) ESITAB ARNOsse TAOTLUSE
Õppekoha kinnitanud vastuvõetud õpilase lapsevanem (või täisealine õpilane) esitab ARNOsse taotluse kooli vastuvõtmiseks.
Taotlusele tuleb lisada kontaktandmed ja foto õpilaspileti jaoks
29.–30.08.2023 Koolialguse laager vastuvõetud õpilastele
01.09.2023 2023/24. õa ava-aktus

 

JG10 vastuvõtt 2023/24. õa-ks avatud 13.03.–17.04.2023. a.

JG10 vastuvõtt toimub ainult eestikeelsele õppekavale, soovitame keelekümbluse ja venekeelse klassi lõpetanud õpilastel ja lastevanematel osaleda infotundides.

---

Head JG10 õpilaskandidaadid!

Pärast õpilaskandidaadiks registreerimist jälgi www.sisseastumine.ee/johvi keskkonnas saabuvaid teateid/sõnumeid.
Kui Sul on meile küsimusi - kirjuta meile "sõnum" www.sisseastumine.ee/johvi

2023/24. õa sisseastumise ajakava:

JG10 SISSEASTUMISE AJAKAVA

13. märts kuni 
17. aprill 2023

I samm:
JG10 ÕPILASKANDIDAADIKS REGISTREERIMINE avatud 13.03.–17.04.2023
www.sisseastumine.ee/johvi

NB! Õpilaskandidaadil palume õpilaskandidaadiks registreeruda isikliku e-postiga, näiteks gmaili kontoga (mitte koolinimelise e-postiga!)

Registreerumisel tuleb esitada:
- õpilaskandidaadi ja vähemalt ühe lapsevanema kontaktandmed;
- 9. klassi õpitulemused (Stuudiumi e-tunnistuse link või eKooli hinnete väljavõte)
kirjalik loovtöö (vaata NÄIDIST), milles õpilaskandidaat tutvustab ennast, analüüsib ennast õppijana, selgitab isiklikke eesmärke, põhjendab kooli valikut.
(NB! näidises on välja toodud oodatav sisu, õpilaskandidaat ise koostab ja kujundab oma loovülesande) 

NB! Taotluse esitanud õpilaskandidaat saab meile küsimusi esitada ning soovi korral täiendavaid dokumente esitada www.sisseastumine.ee/johvi sõnumi kaudu

Komisjon kontrollib esitatud kandideerimistaotlused üle hiljemalt 18.04.2023.
Tingimustele vastavad kandidaadid kutsutakse sisseastumiskatsetele.

26. aprill 2023

Grupp 1:
kell 09:30

Grupp 2:
kell 12:00

II samm:
SISSEASTUMISKATSE 1: kirjalik testid:
matemaatikas, 
eesti keeles (või eesti k II k) ja
A-võõrkeeles (inglise või saksa keeles)

Kirjaliku testi teemad leiad SIIT.

NB! Tulemused avalikustame õpilaskandidaadile sisseastumiskeskkonnas www.sisseastumine.ee/johvi  hiljemalt 02.05.2023

Kirjaliku katse sooritanud kandidaat kutsutakse sisseastumiskatsete II vooru. Kutse vestlusvooru saadame sisseastumiskeskkonnas hiljemalt 03.05.2023 - lisainfo: www.sisseastumine.ee/johvi

4.–16. mai 2023

III samm:
SISSEASTUMISKATSE 2: vestlus 
Vestlus toimub eesti keeles, kestab 15-20 minutit.

Vestlused toimuvad Jõhvi Gümnaasiumis kohapeal. 

Vestluse toimumisaja ning täpsema info saadame õpilaskandidaatidele läbi www.sisseastumine.ee/johvi  hiljemalt 03.05.2023
Õpilaskandidaat näeb talle määratud vestluse kuupäeva ja kellaaega sisseastumiskeskkonnas.

mai lõpp 2023 Komisjon kinnitab 10. klassi vastuvõetud õpilaste nimekirja.
Õpilaskandidaat saab teavituse komisjoni otsusest sisseastumiskeskkonna kaudu.
kuni 10. juuni 2023

IV samm:
ÕPPEKOHA KINNITAMINE
Vastuvõetud õpilaskandidaat kinnitab õppimatuleku sisseastumine.ee keskkonnas 10. juuniks.

peale PK lõpuaktust hiljemalt 25.07.2023 V samm:
LAPSEVANEM ESITAB ARNOsse TAOTLUSE
Peale põhikooli lõpuaktust esitab õppekoha kinnitanud (vastuvõetud) õpilase lapsevanem ARNOsse taotluse kooli vastuvõtmiseks.
Taotlusele tuleb lisada kontaktandmed ja foto õpilaspileti jaoks.
   
29.–30.08.2023 Koolialguse laager vastuvõetud õpilastele
01.09.2023 2023/24. õa ava-aktus

 

JG11-JG12 SISSEASTUMISE AJAKAVA (TÄPSUSTAMISEL)
juuni 2023 

I samm:
JG11–12 ÕPILASKANDIDAADIKS REGISTREERIMINE avatakse juunis 2023 
https://sisseastumine.ee/johvi-lisa

Õpilaskandidaat lisab registreerimisel taotlusele:
- gümnaasiumiastme kursusehinnete väljavõtte
- kirjaliku töö (NÄIDIS tuleb siia)

Tingimustele vastavad kandidaadid kutsutakse sisseastumiskatsele.

xx/xx/2023

II samm:
SISSEASTUMISKATSE I: kirjalik test
SISSEASTUMISKATSE II: vestlus
Vestlus toimub eesti keeles.

Vestlused toimuvad Jõhvi Gümnaasiumis. Kandidaadile saadame sisseastumiskeskkonna kaudu sõnumi vestluse toimumise kellajaaga.

xx/xx/2023 Komisjon kinnitab 11. ja 12. klassi vastuvõetud õpilaste nimekirja.
Õpilaskandidaat saab teavituse komisjoni otsusest sisseastumiskeskkonna kaudu.
kuni xx/xx/2023 III samm:
ÕPPEKOHA KINNITAMINE
Vastuvõetud 11.–12. kl õpilaskandidaat kinnitab õppimatuleku sisseastumine.ee keskkonnas.
kuni 25.07.2023 IV samm:
LAPSEVANEM (või täisealine õpilane) ESITAB ARNOsse TAOTLUSE
Õppekoha kinnitanud vastuvõetud õpilase lapsevanem (või täisealine õpilane) esitab ARNOsse taotluse kooli vastuvõtmiseks.
Taotlusele tuleb lisada kontaktandmed ja foto õpilaspileti jaoks
29.–30.08.2023 Koolialguse laager vastuvõetud õpilastele
01.09.2023 2023/24. õa ava-aktus

 

03.12.2022 kell 10.00 Lahtiste uste päev (toimunud)
30.01.–10.02.2023
13.03.–24.03.2023
Gümnasisti varju päev
Registreerimine ja lisainfo: https://johvig.ee/gumnasisti-vari
07.03.2023 kell 18.00 Infotunnid (toimunud)
11.03.2023 kell 10.00 Lahtiste uste päev / vol 2 (toimunud)