Vastuvõtt

Vastuvõtu tingimused ja kord


Tutvu korraga:

2019/20. õa Jõhvi Gümnaasiumi õpilaste vastuvõtu tingimused ja kord 

--

2019/20. õa 10.klasside jaotus:

ÕPPEKAVA
100% eestikeelne 100% eestikeelne
keelekümblus-
klasside õpilastele

eestikeelne õpe, mõned ained õpitakse vene keeles 
(matemaatika, vene keel ja kirjandus, osaliselt ajalugu)

Põhikoolis eestikeelse õppekava läbinud õpilastele Põhikoolis keelekümblusklassis õppinud õpilastele Põhikoolis venekeelsel või keelekümbluse õppekaval õppinud õpilastele
KURSUSTE INFO

Kohustuslik keeleõpe:
eesti keel emakeelena
vene keel võõrkeelena
inglise / saksa keel

Kohustuslik keeleõpe:
eesti keel (15 kursust)
vene keel emakeelena
inglise keel

Täiendav lisakursus:
vene kirjandus (VK)

Kohustuslik keeleõpe:
eesti keel teise keelena (15 kursust)
vene keel emakeelena
inglise keel

ÕPILANE LÄBIB vastavalt õppekavale:

Kohustuslikud kursused

Tuumikkursused
Lisakursused eesti keeles (II k), matemaatikas, inglise keeles

VALIKMOODULID

Moodul 1: Sisejulgeolek
Moodul 2: Meditsiin ja keemia
Moodul 3: Täppisteadused
Moodul 4: Sotsiaalteadused
Moodul 5: Kaunid kunstid
Moodul 6: Teatrikunst
Moodul 7: Meedia

https://johvig.ee/valikained

NB!
 Registreerimine valikmoodulisse avatakse 10. klassidele septembris 2019.

Gümnaasiumi lõpetamiseks on vajalik positiivsele tulemusele sooritada:

- vähemalt 96 kursust
- uurimistöö või praktiline töö
- koolieksam
- kolm riigieksamit (inglise keele riigieksam on võimalik asendada rahvusvahelise eksamiga)

Õpilastel on võimalik osaleda:

- õpilasesinduse töös
- keeleklubis (inglise keel)

- kooli poolt pakutud huviringides
* rahvatantsurühm 
* noorte segakoor / neidude koor
* koolibändid

Toetame nõu ja jõuga õpilasalgatusi - koolisiseste ja -väliste ürituste korraldamine, projektide algatamine ja/või nendes osalemine jms.

 

 

 


 

Tutvu korraga:

2019/20. õa Jõhvi Gümnaasiumi õpilaste vastuvõtu tingimused ja kord 

--

2019/20. õa 10.klasside jaotus:

 

 

 


 

ÕPPEKAVA
100% eestikeelne 100% eestikeelne
keelekümblus-
klasside õpilastele

eestikeelne õpe, mõned ained õpitakse vene keeles 
(matemaatika, vene keel ja kirjandus, osaliselt ajalugu)

Põhikoolis eestikeelse õppekava läbinud õpilastele Põhikoolis keelekümblusklassis õppinud õpilastele Põhikoolis venekeelsel või keelekümbluse õppekaval õppinud õpilastele
KURSUSTE INFO

Kohustuslik keeleõpe:
eesti keel emakeelena
vene keel võõrkeelena
inglise / saksa keel

Kohustuslik keeleõpe:
eesti keel (15 kursust)
vene keel emakeelena
inglise keel

Täiendav lisakursus:
vene kirjandus (VK)

Kohustuslik keeleõpe:
eesti keel teise keelena (15 kursust)
vene keel emakeelena
inglise keel

ÕPILANE LÄBIB vastavalt õppekavale:

Kohustuslikud kursused

Tuumikkursused
Lisakursused eesti keeles (II k), matemaatikas, inglise keeles

VALIKMOODULID

Moodul 1: Sisejulgeolek
Moodul 2: Meditsiin ja keemia
Moodul 3: Täppisteadused
Moodul 4: Sotsiaalteadused
Moodul 5: Kaunid kunstid
Moodul 6: Teatrikunst
Moodul 7: Meedia

https://johvig.ee/valikained

NB!
 Registreerimine valikmoodulisse avatakse 10. klassidele septembris 2019.

Gümnaasiumi lõpetamiseks on vajalik positiivsele tulemusele sooritada:

- vähemalt 96 kursust
- uurimistöö või praktiline töö
- koolieksam
- kolm riigieksamit (inglise keele riigieksam on võimalik asendada rahvusvahelise eksamiga)

Õpilastel on võimalik osaleda:

- õpilasesinduse töös
- keeleklubis (inglise keel)

- kooli poolt pakutud huviringides
* rahvatantsurühm 
* noorte segakoor / neidude koor
* koolibändid

Toetame nõu ja jõuga õpilasalgatusi - koolisiseste ja -väliste ürituste korraldamine, projektide algatamine ja/või nendes osalemine jms.