Vastuvõtt

Vastuvõtu tingimused ja kord


Tutvu korraga:

Jõhvi Gümnaasiumi õpilaste vastuvõtu tingimused ja kord 

--

2021/22. õa 10.klasside jaotus:

ÕPPEKAVA
100% eestikeelne 100% eestikeelne

eestikeelne õpe, mõned ained õpitakse vene keeles 
(matemaatika, vene keel ja kirjandus, osaliselt ajalugu)

Põhikoolis eestikeelse õppekava läbinud õpilastele Põhikoolis keelekümblusklassis õppinud õpilastele Põhikoolis venekeelsel või keelekümbluse õppekaval õppinud õpilastele

ÕPILANE LÄBIB vastavalt õppekavale:

Riiklikus õppekavas ettenähtud kohustuslikud kursused

Kooli kohustuslikud kursused
sh lisakursused eesti keeles (II k), matemaatikas, inglise keeles

Matemaatikat ja keeli õpitakse tasemerühmades.


VALIKMOODULI kursused
Moodul 1: meditsiin ja keemia
Moodul 2: sisejulgeolek
Moodul 3: loodusteadused ja tehnoloogia (LTT)
Moodul 4: infotehnoloogia
Moodul 5: sotsiaalteadused ja õpetajaharidus
Moodul 6: kaunid kunstid ja teater
Moodul 7: sport ja liikumine
Moodul 8: turism ja meedia
Moodul 9: filmikunst

Tutvu valikmoodulitega SIIN

NB! Registreerimine valikmoodulisse avatakse 10. klassidele septembris 2021.

Lisaks toimub juunikuu alguses valikkursuste nädal, mille raames on 10. ja 11. klasside õpilastel võimalus valida
endale huvipakkuv kursus ca 70 valikkursuse seast, seda kas oma kodukoolist või mõnest muust riigigümnaasiumist üle Eesti.

Gümnaasiumi lõpetamiseks on vajalik positiivsele tulemusele sooritada:

- vähemalt 96 kursust
- uurimistöö või praktiline töö
- koolieksam
- kolm riigieksamit (inglise keele riigieksam on võimalik asendada rahvusvahelise eksamiga)

Õpilastel on võimalik osaleda:

- õpilasesinduse töös
- keeleklubis (inglise keel)

- kooli poolt pakutud huviringides
* rahvatantsurühm 
* noorte segakoor / neidude koor
* koolibändid

Toetame nõu ja jõuga õpilasalgatusi - koolisiseste ja -väliste ürituste korraldamine, projektide algatamine ja/või nendes osalemine jms.

 

 

 


 

Tutvu korraga:

Jõhvi Gümnaasiumi õpilaste vastuvõtu tingimused ja kord 

--

2021/22. õa 10.klasside jaotus:

 

 

 


 

ÕPPEKAVA
100% eestikeelne 100% eestikeelne

eestikeelne õpe, mõned ained õpitakse vene keeles 
(matemaatika, vene keel ja kirjandus, osaliselt ajalugu)

Põhikoolis eestikeelse õppekava läbinud õpilastele Põhikoolis keelekümblusklassis õppinud õpilastele Põhikoolis venekeelsel või keelekümbluse õppekaval õppinud õpilastele

ÕPILANE LÄBIB vastavalt õppekavale:

Riiklikus õppekavas ettenähtud kohustuslikud kursused

Kooli kohustuslikud kursused
sh lisakursused eesti keeles (II k), matemaatikas, inglise keeles

Matemaatikat ja keeli õpitakse tasemerühmades.


VALIKMOODULI kursused
Moodul 1: meditsiin ja keemia
Moodul 2: sisejulgeolek
Moodul 3: loodusteadused ja tehnoloogia (LTT)
Moodul 4: infotehnoloogia
Moodul 5: sotsiaalteadused ja õpetajaharidus
Moodul 6: kaunid kunstid ja teater
Moodul 7: sport ja liikumine
Moodul 8: turism ja meedia
Moodul 9: filmikunst

Tutvu valikmoodulitega SIIN

NB! Registreerimine valikmoodulisse avatakse 10. klassidele septembris 2021.

Lisaks toimub juunikuu alguses valikkursuste nädal, mille raames on 10. ja 11. klasside õpilastel võimalus valida
endale huvipakkuv kursus ca 70 valikkursuse seast, seda kas oma kodukoolist või mõnest muust riigigümnaasiumist üle Eesti.

Gümnaasiumi lõpetamiseks on vajalik positiivsele tulemusele sooritada:

- vähemalt 96 kursust
- uurimistöö või praktiline töö
- koolieksam
- kolm riigieksamit (inglise keele riigieksam on võimalik asendada rahvusvahelise eksamiga)

Õpilastel on võimalik osaleda:

- õpilasesinduse töös
- keeleklubis (inglise keel)

- kooli poolt pakutud huviringides
* rahvatantsurühm 
* noorte segakoor / neidude koor
* koolibändid

Toetame nõu ja jõuga õpilasalgatusi - koolisiseste ja -väliste ürituste korraldamine, projektide algatamine ja/või nendes osalemine jms.