Õppetöö

Õppetöö korraldus


Klassitüübid:
100% eestikeelne õppekava - võimalik valida põhikoolis eestikeelsel õppekaval õppinud õpilasel.
100% eestikeelne õppekava - võimalik valida põhikoolis keelekümbluse õppekaval õppinud õpilastel.
80/20% eesti/venekeelne -  võimalik valida põhikoolis venekeelsel või keelekümbluse õppekaval õppinud õpilasel.

Loe artiklit Jõhvi Gümnaasiumis õppimisest ja üleminekust eestikeelsele õppele


Perioodõpe: õppetöö toimub perioodõppena, st õppeaasta jaguneb viieks perioodiks.
Kooliaastas on 175 õppepäeva ehk 35 õppenädalat.

Koolivaheajad: neid on aasta jooksul viis kogukestvusega vähemalt 12 nädalat. Suvine koolivaheaeg kestab vähemalt 8 järjestikust nädalat. 

Tunni pikkus ja tundide arv: kontakttund on 70 minutit pikk ja 21 tunnist moodustub üks kursus. Ühel koolipäeval on 3-5 tundi. 

Valikmoodulid: https://johvig.ee/valikained

Keeleõpe: B2 keeleoskustasemel (põhikoolis õpitud esimene võõrkeel) on võimalik õppida inglise, vene ja saksa keelt, B1 keeleoskustasemel (põhikoolis teine võõrkeel) on võimalik õppida vene ja saksa keelt. Õpilaste piisava huvi korral pakume võimalust õppida prantsuse, soome ja hiina keelt.

Hindamine
Kursuse- ja kooliastmehinde andmisel õpitulemustele kasutatakse 5-palli süsteemi. Valikainete puhul võib kasutada õpitulemuste kajastamiseks ka arvestatud või mittearvestatud hinnangut. Õppeprotsessis kasutatakse õppimist toetava hindamise metoodikat. Väärtushoiakuid ja loovust väljendavaid õpitulemusi numbriliselt ei hinnata, vaid antakse nende saavutatuse kohta õpilasele kirjeldavat tagasisidet.
Hindamise täpsem korraldus, õpilaste ja lastevanemate õpitulemustest teavitamise, hinnete ja hinnangute vaidlustamise ning järelvastamise ja järeltööde võimaldamise kord on sätestatud kooli kodukorras, üldhindamisjuhendis ja ainekursuse hindamisjuhendis.

Mentorlussüsteem (al 2019/20 alustavatest 10. klassidest):
JG10 - kõik 10ndad klassid
JG11 - kõik 11ndad klassid
Iga klassi peale on kaks mentorit (klass on jaotatud kahe mentori vahel).
Tervel lennul (JG10-JG11) on lisaks mentoritele lennuülene juhtivmentor.

Lendude süsteem (kuni 2018/19 alustavatele 10. klassidele): 
JG12 - kõik 12ndad klassid
Lennul (JG12) on oma lennujuhendaja. 

 

Klassitüübid:
100% eestikeelne õppekava - võimalik valida põhikoolis eestikeelsel õppekaval õppinud õpilasel.
100% eestikeelne õppekava - võimalik valida põhikoolis keelekümbluse õppekaval õppinud õpilastel.
80/20% eesti/venekeelne -  võimalik valida põhikoolis venekeelsel või keelekümbluse õppekaval õppinud õpilasel.

Loe artiklit Jõhvi Gümnaasiumis õppimisest ja üleminekust eestikeelsele õppele


Perioodõpe: õppetöö toimub perioodõppena, st õppeaasta jaguneb viieks perioodiks.
Kooliaastas on 175 õppepäeva ehk 35 õppenädalat.

Koolivaheajad: neid on aasta jooksul viis kogukestvusega vähemalt 12 nädalat. Suvine koolivaheaeg kestab vähemalt 8 järjestikust nädalat. 

Tunni pikkus ja tundide arv: kontakttund on 70 minutit pikk ja 21 tunnist moodustub üks kursus. Ühel koolipäeval on 3-5 tundi. 

Valikmoodulid: https://johvig.ee/valikained

Keeleõpe: B2 keeleoskustasemel (põhikoolis õpitud esimene võõrkeel) on võimalik õppida inglise, vene ja saksa keelt, B1 keeleoskustasemel (põhikoolis teine võõrkeel) on võimalik õppida vene ja saksa keelt. Õpilaste piisava huvi korral pakume võimalust õppida prantsuse, soome ja hiina keelt.

Hindamine
Kursuse- ja kooliastmehinde andmisel õpitulemustele kasutatakse 5-palli süsteemi. Valikainete puhul võib kasutada õpitulemuste kajastamiseks ka arvestatud või mittearvestatud hinnangut. Õppeprotsessis kasutatakse õppimist toetava hindamise metoodikat. Väärtushoiakuid ja loovust väljendavaid õpitulemusi numbriliselt ei hinnata, vaid antakse nende saavutatuse kohta õpilasele kirjeldavat tagasisidet.
Hindamise täpsem korraldus, õpilaste ja lastevanemate õpitulemustest teavitamise, hinnete ja hinnangute vaidlustamise ning järelvastamise ja järeltööde võimaldamise kord on sätestatud kooli kodukorras, üldhindamisjuhendis ja ainekursuse hindamisjuhendis.

Mentorlussüsteem (al 2019/20 alustavatest 10. klassidest):
JG10 - kõik 10ndad klassid
JG11 - kõik 11ndad klassid
Iga klassi peale on kaks mentorit (klass on jaotatud kahe mentori vahel).
Tervel lennul (JG10-JG11) on lisaks mentoritele lennuülene juhtivmentor.

Lendude süsteem (kuni 2018/19 alustavatele 10. klassidele): 
JG12 - kõik 12ndad klassid
Lennul (JG12) on oma lennujuhendaja.