Koolielu

Raamatukogu


Koolis asuvad 1. korrusel lugemisnurk ilu- ja ajakirjandusega ning
2. korrusel erialakirjanduse nurgad.
Ilukirjandus on meie koolis õpilastele lugemiseks tänu headele annetajatele!

1. korruse lugemisnurga raamatud on kantud õpilaste praktiliste tööde raames digitaalsetesse andmebaasidesse:

- eestikeelse kirjanduse digitaalne andmebaas
- venekeelse kirjanduse digitaalne andmebaas

---

Õppekirjanduse koguga tegeleb Jõhvi Gümnaasiumis raamatukoguhoidja:
Helle Saarest
raamatukogu@johvig.ee
tel 397 7444
kab 117

---

Raamatute laenutusvõimalused Jõhvi Gümnaasiumi õpilastele:

JÕHVIS:

Jõhvi Keskraamatukogu
Rakvere 13a, Jõhvi
https://rk.johvi.ee/et/

Jõhvi Põhikooli kooliraamatukogu
PK hoone 2.korrus
Hariduse 5, Jõhvi


KOHTLA-JÄRVEL:

Kohtla-Järve Keskraamatukogu
Pärna 27, Kohtla-Järve
http://k-jarve.lib.ee/

 

Koolis asuvad 1. korrusel lugemisnurk ilu- ja ajakirjandusega ning
2. korrusel erialakirjanduse nurgad.
Ilukirjandus on meie koolis õpilastele lugemiseks tänu headele annetajatele!

1. korruse lugemisnurga raamatud on kantud õpilaste praktiliste tööde raames digitaalsetesse andmebaasidesse:

- eestikeelse kirjanduse digitaalne andmebaas
- venekeelse kirjanduse digitaalne andmebaas

---

Õppekirjanduse koguga tegeleb Jõhvi Gümnaasiumis raamatukoguhoidja:
Helle Saarest
raamatukogu@johvig.ee
tel 397 7444
kab 117

---

Raamatute laenutusvõimalused Jõhvi Gümnaasiumi õpilastele:

JÕHVIS:

Jõhvi Keskraamatukogu
Rakvere 13a, Jõhvi
https://rk.johvi.ee/et/

Jõhvi Põhikooli kooliraamatukogu
PK hoone 2.korrus
Hariduse 5, Jõhvi


KOHTLA-JÄRVEL:

Kohtla-Järve Keskraamatukogu
Pärna 27, Kohtla-Järve
http://k-jarve.lib.ee/