06.04.2019 Lahtiste uste päev Jõhvi Gümnaasiumis

Loomise kuupäev 04.04.2019
Ootame põhikoolide lõpuklasside õpilasi
 
LAHTISTE USTE PÄEVALE
 
6. aprillil 2019 kell 10.00-14.00 
 
Kava:
10:00-10:30 - registreerimine, ekskursioon koolimajas
10:30-10:45 - infotund: sisseastumine ja õppimisvõimalused Jõhvi Gümnaasiumis
10:45-13:10 - töötoad
13:10-13:20 - tantsuminutid
13:20-14:00 - võimalus suhelda direktori, lennujuhendajate, õppenõustaja, õpetajate ja õpilastega
 
 
Sisseastumise ajakava ning tegevused: vaata SIITlink opens on new pageSIIT">
 
Sisseastumissüsteemis esitatavad dokumendid:
1) avaldus 
2) põhikooli lõputunnistus ja hinneteleht
3) 9. klassi semestri/trimestri hinnetega klassitunnistus
4) (B1-keeletunnistus vene põhikooli lõpetajad) 
5) tervisekaart (vastuvõetud õpilased hiljemalt septembri I nädalal)
 
Viimati muudetud 04.04.2019.