Vastuvõtt

Vajalikud dokumendid


Vaata vastuvõtu ajakava: https://johvig.ee/vastuvotu-ajakava

Jõhvi Gümnaasiumi 10. klassi kandideerimisel tuleb esitada alljärgnevad dokumendid:

1) kandidaadiks registreerumine ja dokumentide esitamine vastavalt vastuvõtu ajakavale (ajakava) sisseastumiskeskkonnas www.sisseastumine.ee/johvi
NB! 2023/24. õa-ks 10. klassidesse kandideerimine on lõppenud!
Registreerimine oli avatud 13.03.-17.04.2023.

2) vastuvõetud õpilase vanem/seaduslik esindaja esitab vastuvõtu ajakavas nimetatud ajaks taotluse ARNO-s (taotlus, õpilase dokumendifoto e-õpilaspiletile)


11.-12. klassi kandideerimiseks:

2023/24. õa-ks 11.-12. klassidesse kandideerimise avame juunis 2023! 

1) kandidaadiks registreerumine ja dokumentide esitamine vastavalt vastuvõtu ajakavale (ajakava) sisseastumiskeskkonnas www.sisseastumine.ee/johvi
NB! 2023/24. õa-ks 11. või 12. klassi kandideerimine on avatud juunis 2023

2) vastuvõetud õpilase vanem/seaduslik esindaja esitab vastuvõtu ajakavas nimetatud ajaks taotluse ARNO-s (taotlus, õpilase dokumendifoto e-õpilaspiletile)

---

Õppeaasta keskel kandideerimiseks:

1) Esitada e-postile kool@johvig.ee:
- kandideerimissoov, kus on märgitud mis klassi (JG10, JG11 või JG12) ja mis õppekavale on soov kandideerida;
- õpilasraamatu väljavõte (kursusehinnetega)
- kandidaadi poolt koostatud loovtöö, milles kirjeldab varasemaid õpinguid ja oma huvialasid ning analüüsib ennast õppijana, selgitab isiklikke eesmärke, põhjendab kooli valikut.
Vastuvõtukomisjon vaatab dokumendid üle, positiivsete kursusehinnetega õpilaskandidaat kutsutakse sisseastumiskatsetele.

2) vastuvõetud õpilase vanem/seaduslik esindaja esitab taotluse ARNO-s (taotlus, õpilase dokumendifoto e-õpilaspiletile)

 

Tutvu: Jõhvi Gümnaasiumi õpilaste vastuvõtu tingimused ja kord

Vaata vastuvõtu ajakava: https://johvig.ee/vastuvotu-ajakava

Jõhvi Gümnaasiumi 10. klassi kandideerimisel tuleb esitada alljärgnevad dokumendid:

1) kandidaadiks registreerumine ja dokumentide esitamine vastavalt vastuvõtu ajakavale (ajakava) sisseastumiskeskkonnas www.sisseastumine.ee/johvi
NB! 2023/24. õa-ks 10. klassidesse kandideerimine on lõppenud!
Registreerimine oli avatud 13.03.-17.04.2023.

2) vastuvõetud õpilase vanem/seaduslik esindaja esitab vastuvõtu ajakavas nimetatud ajaks taotluse ARNO-s (taotlus, õpilase dokumendifoto e-õpilaspiletile)


11.-12. klassi kandideerimiseks:

2023/24. õa-ks 11.-12. klassidesse kandideerimise avame juunis 2023! 

1) kandidaadiks registreerumine ja dokumentide esitamine vastavalt vastuvõtu ajakavale (ajakava) sisseastumiskeskkonnas www.sisseastumine.ee/johvi
NB! 2023/24. õa-ks 11. või 12. klassi kandideerimine on avatud juunis 2023

2) vastuvõetud õpilase vanem/seaduslik esindaja esitab vastuvõtu ajakavas nimetatud ajaks taotluse ARNO-s (taotlus, õpilase dokumendifoto e-õpilaspiletile)

---

Õppeaasta keskel kandideerimiseks:

1) Esitada e-postile kool@johvig.ee:
- kandideerimissoov, kus on märgitud mis klassi (JG10, JG11 või JG12) ja mis õppekavale on soov kandideerida;
- õpilasraamatu väljavõte (kursusehinnetega)
- kandidaadi poolt koostatud loovtöö, milles kirjeldab varasemaid õpinguid ja oma huvialasid ning analüüsib ennast õppijana, selgitab isiklikke eesmärke, põhjendab kooli valikut.
Vastuvõtukomisjon vaatab dokumendid üle, positiivsete kursusehinnetega õpilaskandidaat kutsutakse sisseastumiskatsetele.

2) vastuvõetud õpilase vanem/seaduslik esindaja esitab taotluse ARNO-s (taotlus, õpilase dokumendifoto e-õpilaspiletile)

 

Tutvu: Jõhvi Gümnaasiumi õpilaste vastuvõtu tingimused ja kord