2023/24. õa uute õpilaste vastuvõtt 13.03.–17.04.2023 / registreerimine on lõppenud

Loomise kuupäev 06.03.2023

Hea JG10 õpilaskandidaat! 
Jälgi www.sisseastumine.ee/johvilink opens on new page keskkonnas saabuvaid teateid/sõnumeid.

Kui Sul on meile küsimusi - kirjuta meile "sõnum" www.sisseastumine.ee/johvilink opens on new page

Jõhvi Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja korra leiad SIIT.

Vastuvõtu ajakava leiad SIITlink opens on new page.

OLULISED KUUPÄEVAD:

Kandidaadiks registreerumisel tuli esitada:
- enda ja vähemalt ühe lapsevanema kontaktandmed;
NB! Õpilaskandidaadil palume õpilaskandidaadiks registreeruda isikliku e-postiga, näiteks gmaili kontoga (mitte koolinimelise e-postiga!)
- 9. klassi kokkuvõtvate (trimestri/semestri/poolaasta) hinded -
eKooli väljavõte või Stuudiumi e-tunnistuse link;
- kirjalik loovülesanne, vaata NÄIDIST (näidises on välja toodud oodatav sisu, õpilaskandidaat ise koostab ja kujundab oma loovülesande) 

  • 26. aprill: sisseastumiskatsed - kirjalikud testid

Kirjalike testide teemad leiad SIIT.
Õpilaskandidaadile saadame testide korraldusliku info sisseastumiskeskonna kaudu.

  • 4.-16. mai: sisseastumiskatsed - vestlus

Õpilaskandidaadile saadame vestluse korraldusliku info sisseastumiskeskkonna kaudu.

  • kuni 10. juuni: vastuvõetud õpilaskandidaat peab õppekoha kinnitama
     
  • 19. juuni kuni 25. juuli: vastuvõetud õpilaskandidaadi vanem (ema/isa/seaduslik esindaja) esitab kooli vastuvõtutaotluse ARNOs.

Täpsema info saadame vastuvõetud õpilaskandidaadile sisseastumiskeskkonna kaudu.


 

 

Viimati muudetud 17.04.2023.