Meie koolist

Üldised dokumendid


RIIGI TASANDI STRATEEGILISED DOKUMENDID JA REGULATSIOONID
Eesti Elukestva Õppe Strateegia 2020 Gümnaasiumi riiklik õppekava
Riigigümnaasiumide kvaliteedikokkulepe Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus
  Jõhvi Gümnaasiumi põhimäärus
   
  Valimiste hea tava (2021 kohalikud valimised)
 
KOHALIKU TASANDI STRATEEGILISED DOKUMENDID JA REGULATSIOONID
Jõhvi valla arengukava
 
KOOLISISESED DOKUMENDID JA REGULATSIOONID
Üldised Jõhvi Gümnaasiumi arengukava 2018-2021
Kooli kodukord (kehtib alates 01.09.2021)
Lisa 1 Distantsõppe korraldus
Lisa 2 Tunnustamise kord 
Õpilaste vastuvõtu tingimused ja kord
Isikuandmete töötlemine Jõhvi Gümnaasiumis
   
Õppetöö

Jõhvi Gümnaasiumi õppekava üldosa (kehtib alates 01.09.2020)
Ainekavad kättesaadavad e-päevikus TERAs

Üldine hindamisjuhend (kehtib alates 01.09.2021)

Ainekursuste hindamisjuhendid
kättesaadavad e-päevikus TERAs

Õpilasuurimuste ja praktiliste tööde juhend
kättesaadav e-päevikus TERAs ja Moodles

Kirjalike tööde vormistamise juhend
kättesaadav e-päevikus TERAs

Taotlus õppetööst vabastamiseks
kättesaadav e-päevikus TERAs

Avaldus, kooliväliste õpingute arvestamiseks kooli õppekava osana 
kättesaadav e-päevikus TERAs
   
Toetused Majutuskulude hüvitamise kord
Sõidukulude hüvitamise kord
   
Muu dokumentatsioon Töötasujuhend

Õppejuhi, õppearendusjuhi, tugispetsialistide ning
teiste õppe- ja kasvatusalal töötavate isikute ametikohtade
täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise kord

Hankekord

2021. aastal kool riigihankeid ei korralda.

Dokumendiregister (alates 01.09.2021)

Dokumendiregister (kuni 31.08.2021)

Jõhvi Gümnaasiumi teenuste osutamise kord ja hinnakiri (kool ei osuta tasulisi teenuseid)
   

Info kodulehel oleva avaliku teabe kohta:
juhiabi tel 39 29 720; kool@johvig.ee


 


 

Info kodulehel oleva avaliku teabe kohta:
juhiabi tel 39 29 720; kool@johvig.ee


 


 

RIIGI TASANDI STRATEEGILISED DOKUMENDID JA REGULATSIOONID
Eesti Elukestva Õppe Strateegia 2020 Gümnaasiumi riiklik õppekava
Riigigümnaasiumide kvaliteedikokkulepe Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus
  Jõhvi Gümnaasiumi põhimäärus
   
  Valimiste hea tava (2021 kohalikud valimised)
 
KOHALIKU TASANDI STRATEEGILISED DOKUMENDID JA REGULATSIOONID
Jõhvi valla arengukava
 
KOOLISISESED DOKUMENDID JA REGULATSIOONID
Üldised Jõhvi Gümnaasiumi arengukava 2018-2021
Kooli kodukord (kehtib alates 01.09.2021)
Lisa 1 Distantsõppe korraldus
Lisa 2 Tunnustamise kord 
Õpilaste vastuvõtu tingimused ja kord
Isikuandmete töötlemine Jõhvi Gümnaasiumis
   
Õppetöö

Jõhvi Gümnaasiumi õppekava üldosa (kehtib alates 01.09.2020)
Ainekavad kättesaadavad e-päevikus TERAs

Üldine hindamisjuhend (kehtib alates 01.09.2021)

Ainekursuste hindamisjuhendid
kättesaadavad e-päevikus TERAs

Õpilasuurimuste ja praktiliste tööde juhend
kättesaadav e-päevikus TERAs ja Moodles

Kirjalike tööde vormistamise juhend
kättesaadav e-päevikus TERAs

Taotlus õppetööst vabastamiseks
kättesaadav e-päevikus TERAs

Avaldus, kooliväliste õpingute arvestamiseks kooli õppekava osana 
kättesaadav e-päevikus TERAs
   
Toetused Majutuskulude hüvitamise kord
Sõidukulude hüvitamise kord
   
Muu dokumentatsioon Töötasujuhend

Õppejuhi, õppearendusjuhi, tugispetsialistide ning
teiste õppe- ja kasvatusalal töötavate isikute ametikohtade
täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise kord

Hankekord

2021. aastal kool riigihankeid ei korralda.

Dokumendiregister (alates 01.09.2021)

Dokumendiregister (kuni 31.08.2021)

Jõhvi Gümnaasiumi teenuste osutamise kord ja hinnakiri (kool ei osuta tasulisi teenuseid)