Sisseastumisavalduste vastuvõtt 18.04.-09.06.

Loomise kuupäev 13.02.2019

Hea 9. klassi õpilane!


Jõhvi Gümnaasiumis on 10. klassidesse vastuvõtt LÕPPENUD!

10. KLASSI SISSEASTUMINE 11.-12. KLASSI SISSEASTUMINE

Õpilaskandidaadiks saab registreeruda
18.04.-09.06.2019!

Info vastuvõtu ajakava kohta: SIINlink opens on new pageSIIN">.

Avalduste vastuvõtt vabadele õppekohtadele
10.06.-17.06.2019

10.kl avaldusi võtame vastu ainult elektroonilise sisseastumissüsteemi kaudu kuni 09.06.2019 (k.a):

REGISTREERIMINE ON LÕPPENUD!

Avaldus 11.-12.kl astumiseks tuleb esitada koolis kohapeal.

Registreerumisel tuleb lisada:
1) 9. kl trimestri/semestri hinnete väljavõte (väljavõte e-päevikust) olemasolevate hinnetega;
2) motivatsioonikiri, milles kirjuta:
* milline õppija sa oled,
* mis on sinu (tuleviku) eesmärgid,
* miks valisid just Jõhvi Gümnaasiumi.

Esitatavate dokumentide loetelu 11.-12.kl astujatele:
https://johvig.ee/vajalikud-dokumendidlink opens on new page
Õpilaskandidaadile saadetakse sisseastumisprotsessi kohta teateid (n kutse vestlusele, komisjoni otsus, jne) sisseastumissüsteemi kaudu.  

 

ÕPPEKAVA
2019/20. õa 10. klassidele

100% eestikeelne
põhikoolide eestikeelse õppekava õpilastele

100% eestikeelne 
põhikoolide keelekümblusklasside õpilastele

eestikeelne õpe, mõned ained õpitakse vene keeles
(matemaatika, vene keel ja kirjandus, osaliselt ajalugu)

põhikoolide keelekümblusklasside või venekeelse õppekava õpilastele

Gümnaasiumiastme vältel läbitakse:

Kohustuslikud kursused
Kooli tuumikkursused

Lisakursused matemaatikas, eesti keeles (II k), inglise keeles

Valikmoodulid
Moodul 1: Sisejulgeolek
Moodul 2: Meditsiin ja keemia
Moodul 3: Täppisteadused
Moodul 4: Sotsiaalteadused
Moodul 5:  Kaunid kunstid
Moodul 6: Teatrikunst
Moodul 7: Meedia

https://johvig.ee/valikainedlink opens on new page

Kohustuslik keeleõpe:
eesti keel emakeelena
vene keel võõrkeelena
inglise / saksa keel

Kohustuslik keeleõpe:
eesti keel (15 kursust)
vene keel emakeelena
inglise keel

Täiendav lisakursus:
vene kirjandus (VK)

Kohustuslik keeleõpe:
eesti keel teise keelena (15 kursust)
vene keel emakeelena
inglise keel


Täpsem info vastuvõtu tingimuste ning avatavate klasside kohta siin:
https://johvig.ee/vastuvotu-tingimused-ja-kord


Ootame Sind Jõhvi Gümnaasiumisse õppima!

Viimati muudetud 13.06.2019.